Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami dotyczącymi szeroko rozmumianego cloud computingu, czyli chmury obliczeniowej. 

Dowiesz się m.in. o rozwiązaniach związanych z handlem internetowym (e-commerce), backupem dla firm, systemami do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), analityką biznesową (Business Intelligence) i księgowością.