ERP w chmurze czy stacjonarnie?

8 korzyści, które decydują o wyborze systemu ERP w chmurze, zamiast programu instalowanego stacjonarnie

Obecnie panujące trendy coraz częściej sprawiają, że firmy preferują korzystanie z systemów ERP w chmurze, zamiast zakupu tradycyjnej wersji oprogramowania, instalowanej lokalnie. Warto przyjrzeć się kluczowym korzyściom jakie wynikają z wykorzystania oprogramowania w chmurze obliczeniowej.

Niska bariera wejścia

Systemy ERP w chmurze charakteryzują się stałym i stosunkowo niski abonamentem, który jest jedynym kosztem dla klienta, w przeciwieństwie do systemów instalowanych lokalnie, które wymagają dużej początkowej inwestycji na zakup licencji i dalszych corocznych opłat za odnawianie gwarancji na system (20-40% wartości systemu rocznie).

Brak konieczności zakupu serwera

Korzystając z systemu w chmurze, nie trzeba ponosić kosztów związanych z zakupem serwera na potrzeby jednoczesnej pracy wielu użytkowników na wspólnej bazie danych. Zakup serwera wraz z niezbędną infrastrukturą jest zazwyczaj wielokrotnie bardziej kosztowny niż zakup samych licencji na system ERP. W wersji chmurowej dane przechowywane są w profesjonalnym data center, co definitywnie eliminuje konieczność zakupu dodatkowych serwerów.

Brak kosztów związanych z wdrożeniem systemu

Wybierając system ERP w wersji licencyjnej (instalowany lokalnie), trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na jego zainstalowanie i konfigurację, a także na wcześniejszą instalację i konfigurację serwerów. Analogicznie wygląda sytuacja z późniejszym wgrywaniem aktualizacji i rozwiązywaniem ewentualnych problemów. Firmy nieposiadające własnych działów IT, zazwyczaj zlecają takie procesy do zewnętrznych podmiotów, które się w tym specjalizują. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, które są stosunkowo wysokie.
Wybór oprogramowania w chmurze powoduje, że wszystkie te procesy są przekierowane na dostawcę systemu. To po jego stronie jest przygotowanie dostępu dla użytkownika i jego późniejsze utrzymanie, a jedyne co musi zrobić użytkownik, to zalogować się zdalnie do systemu i wygodnie z niego korzystać.

Elastyczność i skalowalność

Jeżeli dokonamy zakupu licencji na stacjonarny system ERP, to nie jesteśmy ich w stanie w żaden sposób zwrócić, w przypadku gdy nie są one przez nas wykorzystywane i w ten sposób odzyskać część zainwestowanych środków.
W przypadku systemów ERP w modelu usługowym, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Systemy te są w pełni skalowalne, a w trakcie trwania umowy można swobodnie modyfikować posiadane dostępy, tzn. zarówno zamawiać dostępy dla nowych użytkowników korzystających z systemu, jak również usuwać dostępy które nie są aktualnie wykorzystywane, aby nie stanowiły one dla nas niepotrzebnego kosztu.

Brak długoterminowych zobowiązań

Umowy na systemy ERP w modelu usługowym zawierane są zazwyczaj na czas nieoznaczony, bez długoterminowych zobowiązań, co umożliwia łatwe zakończenie współpracy w przypadku np. zwieszenia działalności lub braku satysfakcji z wykorzystywanego systemu.

Backup danych po stronie dostawcy

W chmurowej wersji systemów ERP, backup danych (czyli wykonywanie ich kopii zapasowej), leży całkowicie po stronie dostawcy systemu i jest on wliczony w cenę usługi. Dostawca dba, aby dane przechowywane w data center były odpowiednio zabezpieczone i możliwe do odzyskania w przypadku sytuacji awaryjnej.
Instalując system ERP lokalnie, jesteśmy zmuszeni sami zabezpieczać dane z systemu i wykonywać ich kopie zapasowe lub zlecić to zewnętrznemu podmiotowi, ale za dodatkową opłatą.

Automatyczne aktualizacje oprogramowania

Systemy ERP w chmurze są automatycznie aktualizowane przez ich dostawców, a cały proces jest zazwyczaj transparentny dla pracy użytkownika (aktualizacje wykonywane są w weekendy w godzinach nocnych, a użytkownicy są dodatkowo wcześniej o tym informowani). Dzięki aktualizacjom, system jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami, które zmieniają się stosunkowo często.
Korzystając z systemu stacjonarnego, użytkownik jest zmuszony samodzielnie kontrolować, czy pojawiły się nowe aktualizacje, a następnie je instalować, jeżeli jego wiedza informatyczna na to pozwala. W przeciwnym wypadku może jedynie zlecić ten proces zewnętrznej firmie, która wykona te operacje za niego.

Dostęp do systemu z każdego miejsca, 24h na dobę

Korzystanie z systemów w chmurze daje możliwość dostępu do systemu ERP z każdego komputera podłączonego do internetu. Pracownicy nie muszą już pracować przy konkretnym biurku czy komputerze – zyskujesz pełną dowolność w tym zakresie.


Czytaj więcej o Comarch ERP Optima w modelu usługowym»