e-Handel - taniej niż myślisz

Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości zwracanego towaru


Bezpłatny poradnik Trusted Shops

 
Jeśli konsument odstępuje od umowy zawartej ze sprzedawcą internetowym, musi zwrócić zakupiony towar, zaś sklep internetowy ma obowiązek zwrócić mu otrzymaną zapłatę. Kupujący ma obowiązek zwrócić otrzymany towar przedsiębiorcy lub upoważnionej przez niego osobie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca sam zaproponował jego odbiór. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 
Przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu otrzymanej zapłaty, w tym kosztów zwykłej, najtańszej dostawy towaru. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
 
W związku ze zmianą przepisów w grudniu 2014 r. e-sprzedawcy mają jednak prawo do odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości rzeczy w sytuacji, gdy zwrócony przez klienta towar nosi wyraźne ślady nadmiernego użycia. Należy przez to rozumieć użycie, które wykracza poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania zakupionej rzeczy.

Realizacja takich zwrotów w praktyce oraz obliczanie kwoty odszkodowania za zmniejszenie wartości zwróconej rzeczy, wciąż jednak budzi wśród sprzedawców wiele wątpliwości. 
 
Dzięki darmowemu poradnikowi przygotowanemu przez Trusted Shops dowiesz się:
kiedy kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości zwróconego towaru,
jak ocenić, czy doszło do jego nadmiernego użycia, 
co zrobić w sytuacji, gdy zwrócony towar nosi ślady nadmiernego użycia,
jak obliczać kwotę należnego sprzedawcy odszkodowania.