Comarch HRM

Efektywne zarządzanie czasem pracy i urlopami

Zobacz demo Comarch HRM!

W polach Użytkownik oraz Hasło wpisz: demo.

Zobacz demo

Aby wypróbować lub zamówić skontaktuj się z nami

e-mail: pomoc@comarch-cloud.pl

Formularz kontaktowy

Twój klucz do efektywnego zarządzania pracą

Comarch HRM to profesjonalna aplikacja służąca do zarządzania m.in. czasem pracy oraz urlopami. Współpracuje ona z modułem kadrowo-płacowym w takich programach jak Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Comarch HRM to:

 • rejestracja nieobecności – czyli możliwość planowania oraz zatwierdzania urlopów wypoczynkowych,
 • funkcja e-nieobecności – możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności mającej charakter ogólny, która zostanie zmieniona z poziom programu kadrowo-płacowego, na np. zwolnienie chorobowe, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów,
 • planowanie oraz potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • powiadomienie mailowe o e-nieobecności, zaplanowaniu urlopu, delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • dostęp do wydruków przygotowanych w programie kadrowo-płacowym (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • operacje związane z czasem pracy pracownika - możliwość odnotowania rzeczywistego czasu pracy wg kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym oraz możliwość ustalenia planu za pomocą kopiowania, wklejania lub edycji zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • widok grafiku urlopowego współpracowników, a także podwładnych zalogowanego kierownika,
 • lista pracowników razem z ich danymi personalnymi,
 • lista kwalifikacji pracowników wraz z możliwością ich edycji,
 • limity urlopowe wraz z listą wszystkich nieobecności pracowników,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • funkcje związane z zarządzaniem:
- lista użytkowników wraz z informacją o stanie ich konta,
- uprawnienia do przydzielania dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
- wgląd w historię wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników.

Cennik

Comarch HRM współpracujący z Comarch ERP Optima

przewijaj tabelę
Stacjonarnie(opłata za stanowisko)
W chmurze(miesięczna opłata abonamentowa)
Samoobsługa pracownicza – pakiet startowy
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet)
1280 zł
Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 250,00 zł, w modelu usługowym 20,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
89 zł
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik)
1415 zł
Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 290,00 zł, w modelu usługowym 23,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
98 zł
Pakiet startowy + Rozwój pracownika
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1415 zł
Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 290,00 zł, w modelu usługowym 23,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
98 zł
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1550 zł
Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 320,00 zł, w modelu usługowym 26,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry. Funkcja RCP dostępna jest w przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus.
107 zł

Zobacz demo Comarch HRM

W polach Użytkownik oraz Hasło wpisz: demo.

Zobacz demo